Akademik Yayınlar


 Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.     B. Bekiroğlu, H. Takcı and U. Ekinci, “Bank Credit Risk Analysis With Bayesian Network Decision Tool”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES ISSN: 2230-7818, Volume No. 9, Issue No. 2, Agust 2011
2.     H. Takcı, İ.Soğukpınar, "Letter Based Text Scoring Method for Language Identification ", Lecture Notes in Computer Science, (ADVIS 2004) Springer-Verlag
3.     H.Takcı, İ.Soğukpınar, "Centroid-Based Language Identification Using Letter Feature Set", Lecture Notes in Computer Science, (CICLING 2004) Springer-Verlag, Vol. 2945/2004, pages 635-645, February 2004
4.     H.Takcı, İ.Soğukpınar ,“Data  Mining Based IDS Design Using Classification Method”, International Journal of Computational Intelligence, vol 1 no 1, pages 114-118, 2003
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
1.      E. Ekinci, H. Takcı, “Elektronik Postaların Adli Analizinde Yazar Analizi Tekniklerinin Kullanılması", 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, (2012)
2.      H. Takcı, E. Ekinci, "Character Level Authorship Attribution for Turkish Text Documents", ISSN: 2146-7382 Proceedings Book, International Science and Technology Conference (ISTEC 2011), 119-123, (2011)
3.      M. U. Per, H. Takci, and T. Gungor, “Developing a Concept Extraction System for Turkish”, ICAI 2011 Conference, USA, July 18-21, 2011
4.      H. Takcı, E. Ekinci, “Minimal Feature Set in Language Identification and Finding Suitable Classification Method with It”, World Conference on Information Technology, Bahcesehir University, 07-10 October 2010, İstanbul - Turkey
5.      D. Şahin, H. Takçı, "Data Mining Solution for Vehicle Routing Problem", INISTA 2010 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 24 June 2010
6.      U. Kavza, H. Takçı, "Privacy Preserving Data Mining", 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7-8-9 October 2009
7.      R.KARABAĞ, H.TAKÇI, İ.SOĞUKPINAR, "Ağ Kullanım Analizi ile Nüfuz Tespiti", ISCTURKEY 07 Information Security and Cryptology Conference, Ankara, 13-14 December 2007
8.      H.Takçı, İ.Soğukpınar, "Classification Based Intrusion Detection", The 3rd Asia Pasific International Symposium on Information Technology, 13-14 Ocak 2004, İ.T.Ü. İstanbul
9.      H.Takci, İ.Soğukpınar ,“Data Mining Based IDS Design Using Classification Method” International Twelfth Turkish Symposium on Artifical Intelligence and Neural Networks”, On Sekiz Mart Üniversitesi 2-4 Temmuz 2003 Çanakkale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.       H. Takçı, T. Akyüz, A. Uğur, R. Karabağ, F. Ö. Aktaş, İ. Soğukpınar, "Bilgi Güvenliği Yönetiminde Risk Değerlendirmesi İçin Bir Model", Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Dergi, Sayı:3, İstanbul / Haziran 2010
2.       H. Takçı, T. Akyüz, İ. Soğukpınar, "Web Atakları için Metin Tabanlı Anormallik Tespiti (WAMTAT)", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt 22, No 2, 247-253, 2007
3.       H. Takçı, "Statistica Data Miner, Ürün Tanıtımı", Endüstri & Otomasyon Dergisi, 2003
4.       H. Takçı, İ. Soğukpınar “Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi Bilgi Dünyası” Cilt 3, Sayı 1, s 12-26 Nisan 2002

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.       K. Balkan, H. Takçı, "Kavram Çıkarma Çalışmalarında Terim Benzerliklerinin Bulunması", ELEC0 2010, 2-5 Aralık 2010 Bursa
2.       A. Karadağ, H. Takçı, "Metin Madenciliği ile Benzer Haber Tespiti", AB 2010, Akademik Bilişim, Muğla Üniversitesi, Muğla, 10-12 Şubat 2010
3.       F. Özden Aktaş, Rahim Karabağ, Alper Uğur, Türker Akyüz, Hidayet Takçı, İbrahim Soğukpınar, "Bilgi güvenliği politikasının uygulama başarısını artırmak için yeni bir yaklaşım", ELEKTRİK - ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU 26-30 Kasım 2008, Bursa
4.       H. Takçı, T. Akyüz, A. Uğur, R. Karabağ, İ. Soğukpınar "Bilgi Güvenliği Yönetiminde Risk Değerlendirme için Bir Model", Ağ ve Bilgi Güvenliği II Konferansı Girne, Kıbrıs 16-17-18 Mayıs 2008
5.       Rahim Karabağ, Hidayet Takçı, Türker Akyüz, "Kullanıcı Davranış Analizi ile Nüfuz Tespit Modeli (KDA-NTM)",ABG 2005, 9-12 Haziran 2005, İstanbul
6.       H.Takçı, İ.Soğukpınar, "Web Kullanıcıların Kümelenmesi ile Nüfuz Tespiti", TBD 21. Ulusal Bilişim Kurultayı, 4-6 Ekim 2004, ODTU-Ankara
7.       H.Takcı, R.Karabağ, " Elektronik Kütüphaneler ve Bir Uygulama" INET-TR03, 9. Türkiye’de İnternet Konferansları, 11-13 Aralık 2003, İstanbul
8.       H. Takcı, İ. Soğukpınar, M. Göktürk, “Elektronik Kütüphaneler ve Bir Yaklaşım”, Akademik Bilişim 2002, Konya
9.       H.Takci, İ.Soğukpınar, "Saldırı Tespitinde en yakın k komşu uygulaması",INET-TR03. Türkiye’de Internet Konferansları VIII, 19-21 Aralık 2002
10.    H.Takci, İ.Soğukpınar, "Saldırı Tespitinde Yeni Bir Yaklaşım",19.TBD Bilişim Kurultayı, 3-6 Eylül 2002, İstanbul
11.    H.Takçı, İ.Soğukpınar, "Kullanıcı Erişim Desenleriyle Saldırı Tespiti", Bilgi Teknolojileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 6-8 Mayıs 2002, Denizli
12.    H. Takçı, İ. Soğukpınar “Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi”, Akademik Bilişim 2002
13.    Hidayet Takçı, “Tam Otomatik Kütüphane Web Sitesi”, UNAK 2002, Samsun
14.    H.Takcı, İ.Soğukpınar,, "Kütüphane Otomasyon Sistemleri ve Bir Uygulama" INET-TR2001. Türkiye’de Internet Konferansları VII, 1-3 Kasım 2001, İstanbul
15.    H.Takcı, İ.Soğukpınar, "Elektronik Kütüphane Denemesi", Akademik Bilişim 2001, 1-2 Şubat 2001, 19 Mayıs Üniversitesi SAMSUN
Diğer yayınlar:
1.     Fehmi Erzincanli, Hidayet Takçı, Mekatronik havalandirma penceresi sistemi, SIU'99 IEEE 1999 SINYAL ISLEME VE UYGULAMALARI KURULTAYI, 16-19 Haziran 1999, Bilkent-Ankara

Yorumlar