SİBER GÜVENLİK


Paldır küldür daldığımız yerlerden biridir siber alem. Orası düstursuz ve kolay girilebilen bir bahçe olabilir ama bu kesinlikle oranın tekin bir yer olduğu anlamına gelmez. Gerçek alemde köye kurt inse kimse evinden dışarı çıkmaz ama siber alem kurt dolu olmasına rağmen çoluk çocuk buna aldırmadan deli cesareti ile korkusuzca gezer bu ortamda. Hadi çocuklar korku bilmedikleri için gezer, ya hiçbir güvenlik önlemi almadan yola çıkan büyük insanlara ne demeli…

Belki en önemli fakat en çok ıskalanan bir konudur güvenlik. Her tarafımızda bir sürü tehdit kol gezerken kapıyı kapatmadan yatmaya benzer siber güvenlik konusundaki duyarsızlığımız. Banka hesaplarına girildiğini duyar fakat bize ulaşmaz zannederiz bu belaları. İnsan oğlu zaten hangi kötülüğü kendine yakın hisseder ki. Körlemesine bir iyimserliktir çoğu zaman gafletimize sebep…

Efendim, siber güvenlik konusunda uzun zamandır ilgimiz var karınca kararınca bile olsa. Son zamanlarda siber güvenlik konusunda ulusal strateji belirleme çalışmaları da hız kazanınca ister istemez o strateji içerisinde mutlaka olması gerektiğini düşündüğüm bir konuyu cümle alem ile paylaşmak isterim.  

Savaşların bundan sonra siber alemde olacağını duymayanınız kalmamıştır. Buna siz inanıyor musunuz bilmem ama ben nispeten inanıyorum. Size ait olan uçağın bile sizin istediğiniz yeri değil de sadece programlandığı yerleri vurabiliyor olması sanırım siber alemde neler döndüğü konusunda önemli bir ipucu verecektir. Veya, rastgele yapılacak atışlarla bilgisi ele geçirilmiş atışlar aynı oranda isabetli olmayacaktır elbet. İşte bu da siber alemin güvenlik için önemini ve siber güvenlik konusunun önemini çok güzel ortaya koyuyor.

Yıllar önce bir milli güvenlik dersinde asker olan hocamız bize şöyle bir soru sormuştu “en güçlü silah nedir” diye, bizim aklımıza gelmedi ama bir arkadaş nasıl düşündü ise “insandır” deyince hepimiz şaşırmış hoca ise arkadaşımızı tebrik etmişti. Evet, yıllar geçtikçe bu sözün ne denli doğru olduğunu görüyoruz hepimiz. En güçlü silah insan. İnsana güvenlik anlamında bu gücü veren ise sanırım moral gücü. Moral açısından kendini iyi hisseden insan moralsiz insandan daha güçlü ve başarılı her zaman. Demek ki güvenlik konusunda üzerinde en fazla durulması gereken moral gücü. Tam bir güvenlik için moral gücünü neler etkiler bunu dikkatle gözden geçirmek lazım.

Güvenliği sağlamak için yapılan çalışmaların başında güvenliği sağlanacak varlıkların envanterinin ortaya çıkarılması vardır. güvenli olması gereken mutlaka birçok varlık vardır tanklarımız, toplarımız, hafif silahlarımız v.s. fakat bunlardan en önemlisi az öncede belirttiğim gibi moral gücümüzdür. Güvenliğin sağlanabilmesi için moral gücüne yönelik tehditler ayrıntılı olarak incelenmelidir. Aksi takdirde siz ne kadar usta askeri planlar yaparsanız yapın gerçek bir güvenlikten söz etmek mümkün olmayacaktır.

Moral gücüne saldıran tehditler nelerdir veya konumuzla ilgili olması açısından; siber alemde moral gücünü olumsuz etkileyecek şeyler nelerdir?
Ø  Yalan yanlış haberlerle güvenlik güçlerinin yıpratılması
Ø  Birlik ve beraberliğe zarar veren haberlerin yapılması
Ø  Terör ve düşman kuvvetlere ait ülkemizin aleyhinde yapılan beyanatların reklam yayınlar gibi sunulması
Ø  Sosyal medyada yalan haberler ile spekülasyon oluşturulması

Bu ve buna benzer faaliyetler ile, sorumsuz yayıncılık ile veya denetlenmeyen sosyal medya ile neler yapıldığı hepimizin malumu. Denetlemeden kasıt memleketin güvenliği açık olarak tehdit eden, düşmanlarımızın işine yarayacak yayınların engellenmesi anlamındadır yoksa demokratik bir ülkede her şeyin denetlenmesi ve yasaklanması kabul edilebilir değildir.

Siber güvenlikle ilgili risk hesapları yapılırken moral değerler mutlaka bir varlık olarak, hatta en önemli varlık olarak yerini almalıdır. Aksi takdirde moral gücünü kaybetmiş bir topluluk gücünü ve inancını kaybetmiş bir topluluktur.  

Hidayet Takcı

Yorumlar