Bir Öğrencimin Programlama Konusundaki Başarılı Makalesi

2002-2011 yılları arasında yeni adıyla Gebze Teknik Üniversitesi eski adıyla Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yoğun olarak derslere giriyordum. Bu yoğunluğun nedeni Gebze'de Öğretim Görevlisi olmam dolayısıyla birçok derse girme zorunluluğum idi. O dönem içerisinde kendi bölümümüzde (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü) programlama derslerine girdiğim gibi Fizik bölümünün programlama derslerine de giriyordum. Fizik bölümü öğrencileri kendi alanları olmadığı için ve yeteri kadar motive olamadıkları için başarılı olamıyorlar ve ben de durumu düzeltmek için onlara kolaylaştırıcı ödevler veriyordum. Diğer birçok öğrencim gibi Nur Özgen isminde bir öğrencim de benden ödev talebinde bulununca aklıma farklı bir konu geldi ödev konusu olarak. Ondan istediğim ödev programlama ödevi değil Fizik bölümü öğrencilerinin neden programlama konusunda başarısız oldukları konusuydu. Ödev teslim zamanı gelip de ödev gelince gördüm ki öğrencimin tespitleri sadece Fizik bölümü öğrencileriyle ilgili değil aynı zamanda bütün öğrencilerle ilgiliydi. 

Aşağıda paylaşacağım makale hem öğrenciler için hem de programlama dersi veren öğretim elemanları için değerli bilgiler içermektedir. Herkesin dikkatle okumasını ve kendi payına düşeni almasını dilerim. 

Saygılarımla. Hidayet Takcı

FİZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DERSLERİNDE YETERİ KADAR BAŞARILI OLAMAMALARI

NUR ÖZGEN
GYTE Fizik Bölümü Öğrencisi

    Toplumsal değişim ve dönüşüm süreçlerinin hızla yaşandığı günümüzde insanlık kendisini bir anda bilişim dünyasının içinde bulmuştur. Bu yeni toplum biçiminin gereklilikleri ise kendisini sürekli yenilemekte ve canlılığını artırarak korumaktadır. Sosyal ve kültürel yapıda ortaya çıkan farklılıklardan günlük hayatın pek çok ayrıntısına varıncaya kadar etkilenmeyen hiçbir alan kalmamış gibidir. Bu hareketli dünyada bireylerin sürekli eğitim içerisinde kendi birikimlerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.      
    Eğitim ve teknoloji insan yaşamının daha etkin hale getirilmesinde önemli rolü olan iki öğedir. Hayatında hiç bilgisayar görmemiş bir kişi okulda bu teknolojiyle tanışma fırsatı bulur.
Bilgisayarlar;  eğitim çağındaki insanların niteliğini olumlu yönde etkileyecek, daha verimli öğrenmeye yardımcı olacak araçlardır. Bilgisayar okuryazarlığının ilköğretimi, temel bilgisayar kullanımının kazandırılması amacıyla verilen derslerde sağlanmaktadır. Bilgisayar derslerinin verildiği laboratuarlar ne tek başına sınıf ortamında verilen derslere ne de diğer Fizik, Kimya deneyleri gibi uygulamaların yapıldığı laboratuar ortamlarına benzememektedir. Bilgisayar laboratuarları göz önüne alındığında teknolojinin yanı sıra öğreticinin tutumu da öğrenmeye etki eden faktörlerin başında gelir. Sınıf içinde öğretmenin öğrenciye olan tutum ve davranışları başarıyı doğrudan etkilemektedir.
    Bilgisayarlara dayalı bir eğitim ortamında, bilgisayarların yerinde ve etkili olarak kullanıldığı durumlarda öğrenme ve öğretme sürecinin daha zengin olduğu bir gerçektir. Bilgisayarlı eğitimde; donanım, yazılım, öğrenci ve öğretici sistemin ayrılmaz bir parçasıdır.
    Bölümlere göre bakıldığında, fizik bölümü öğrencilerinin bilgisayar derslerinde yeteri kadar başarılı olamadığı görülmektedir. Bunların sebeplerini öğrenip, başarısızlığın önüne geçebilmek için Fizik bölümü öğrencilerine, çeşitli sorular sorularak, kısa bir araştırma yapıldı.
    Öğrencilerin bir ders dönemi sonunda aldıkları dersi geçebilmeleri için sınavları başarmaları gerekmektedirler. Özellikle bilgisayar derslerinde durum biraz daha farklı olabilmektedir. Öğrencilerin derste motivasyon ve konsantrasyon eksiklikleri sınav sonuçlarına da yansımaktadır. Başarılı bir sınav dönemi geçirmek için mutlaka günlük program uygulanmalı, yoğun tempolu çalışmalardan vazgeçilmemelidir.
    Bilgisayar derslerini başarmak için, ders sonralarında, öğretmen tarafından kısa ödevler verilmeli ve böylece konu pekiştirilmelidir. Destek olacak yayınlardan yardım alınmalıdır. Bilgisayar programlama dersleri için programlama mantığının kavranması çok önemlidir. Bu nedenle programlama dilleri arasında temel olarak öğretilen C dili, mantığı detaylı olarak anlatılarak öğretilmelidir. Neyin ne için yapıldığını bilmek, fizikçiler için oldukça önemlidir ve programlamanın iyi öğrenilebilmesi için bilinmesi gereken algoritma konusunun daha detaylı olarak anlatılması gerekmektedir. Fizik bölümü öğrencileri, daha önceki okullarında bilgisayarla ilgili herhangi bir ders görmediklerinden dolayı, bu derslere giriş yapıldığında önyargıyla yaklaşırlar ve bu önyargı, ders geçme korkusuna ve karamsarlığa sebep olur. Mantığı anlaşılmadığı için ezber şeklinde gelişmesi sebebiyle, programlama için hevesler kırılır.
   
    Yapılan kısa araştırma sonucu, fizik bölümü öğrencilerinin bilgisayar derslerinde başarısız olmalarıyla ilgili neler düşündükleri öğrenilmiştir. Anlatım tarzının ezbere dayalı gibi geldiği, programlamanın mantığının anlatılmasının daha verimli olacağını, bir derste çok fazla sayıda örnek çözmektense, bir örnek üzerinde daha fazla durulmasının kavramak açısından daha iyi olacağını düşünüyorlar. Mantığı kavranırsa, sınavda önlerine gelen soruları kendi başlarına daha kolay çözebilirler. Fizik bölüm öğrencileri, sınavdan iyi not alan öğrencilerin, iyi programlama öğrenenler değil, iyi ezber yapanlar olduğunu düşünmekteler. Bunun dışında haftada 2 saat ve 2 sene aralıklarla işlenen programlama dersinin öğretici yanının olduğunu düşünmüyorlar. İleri programlama dersi, 2.sınıfın ilk döneminde verilse daha verimli olacağını, bilgisayar derslerine, 1 sene ara vermek, konuların unutulmasına ve ilginin azalmasına sebep olduğunu düşünüyorlar.
    Bir dönemde, bir ya da iki kere, bir hafta önceden belirtilmiş tarihlerde quiz yapılabilirse, öğrencilerin haftalık çalışmaları zorunlu hale getirilebilir. Haftalık çalışma, programlamanın iyi öğrenilebilmesi için oldukça önemli bir detaydır. Bunun dışında, her hafta ders bitiminden sonra, o hafta işlenen konuyla ilgili kısa bir ödev verilirse, ( o haftaki konuyla ilgili program yazma gibi) konular daha iyi pekiştirilebilir. Ödevleri yapabilmek, bilgisayar derslerine karşı olan önyargının kırılmasına sebep olur ve derse karşı daha olumlu bakılmasını sağlar.
   Fizik bölümü öğrencilerinin bilgisayar derslerinde yeteri kadar başarı gösterememesi oldukça şaşırtıcıdır ve araştırılması gereken bir konudur. Bu amaçla yapılan kısa araştırma sonucu elde edilen sonuçlar bu şekildedir. Kısacası neden ortadan kalkarsa, sonuç da ortadan kalkar.

Yorumlar

  1. geç de olsa duygulara tercüman olmuş bir yazı, her defasında aynı sorularla imtihan edilmesine rağmen, defaatle programlama dersi almış, kağıda kod yazarak sınav olmuş, zaman zaman kod ezberlemeye çalışmış, bir fizikçi olarak tamamen katılıyorum, başlarda ben de programlamayı ezberlemeye yönelik bir ders olarak görüyordum çünkü çok klasik matematiksel örnekler temcit pilavı gibi her dönem karşıma çıkıp duruyordu, ne zamanki fiziksel formülleri programlamayla modelleyebileceğimi ve problemleri çözebileceğimi anladım o zaman o dersi geçmiştim, belki bu dersi fizik bölümünden computational physics'le ilgilenen birileri vermeliydi, veya dersin içeriği ve örnekleri bölümle istişare edilmeliydi, bu konuya eğildiğiniz ve derdimize ortak olduğunuz için teşekkürler hocam...

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU

GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Bilgisayar Mühendislerine ve Bilgisayar Mühendisi Olacaklara Tavsiyeler