Kayıtlar

Temmuz, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Konu Mühim sorun BÜYÜK

Bizden öncekiler çok çalışmış, bizim nesil de fena çalışmadı (hala çalışıyoruz) fakat bugünkü nesil sanırım bizler kadar çalışmıyor, belki de çalışıyor ama derinliği olmadan.
Hani bazen okuduklarımız tat verir ya, öylesi zamanlarda hemen dilimize "ne yazmış be" kelimeleri dökülüverir. Halbuki "ne yazmış be" ifadesinden öte "ne düşünmüş be" veya "ne emek vermiş be" demek lazım. Çünkü ne yazı ne de başka bir başarılı eser emeksiz olmaz da ondan. Defalarca taslak çalışması yapılmadan ortaya konan çala kalem yazılardaki hamlık gibi son dönem yapılan bazı çalışmalarda da bunu görmek mümkün. Evet emek, ille emek, sonsuza kadar emek...
Bizim meslekte emek istiyor. Başta problemi anlamak için verilecek uzunca bir emek, sonra problem çözme yolu için disiplinli bir çalışma, düzgün ifadelerle çözümün basamakları ve en sonunda çözümün kodlanması. Doğru yazacak, anlamlı yazacak ve üstüne üstelik çözüme en hızlı yoldan götürecek şekilde yazacağız. Neyi mi? P…

Bilgisayar Mühendislerine ve Bilgisayar Mühendisi Olacaklara Tavsiyeler

Böyle bir yazı için 19 yıl beklemedim tabi fakat 19 yıl boyunca mesleğin çeşitli aşamalarında görev yaparken gördüklerim, tecrübe ettiklerim bende böyle bir yazı yazma isteği uyandırdı. Hep kod yazacak değiliz ya bazen de sosyal içerikli şeyler yazmak lazım değil mi? Bu arada yazının özellikle kimleri ilgilendirdiğini de ifade etmeme müsaade edin lütfen. Bu yazı; özellikle de lisans eğitimini bu alanda yapmış kişileri ilgilendirir. Böyle bir tercihte bulunmamın nedeni benim tecrübelerim o yönde olduğu için başka da bir sebebi yok.  
Bilgisayar mühendisliği tesadüfen kazanılsa dahi tesadüfen başarılabilecek bir bölüm değildir. Diğer alanlarda asla göremeyeceğiniz mantık örgülerine şahit olur ve ciddi şekilde zorlanırsınız. Rahat şekilde eğitim alabilmek için temel iki konu: alana ait yetenekleriniz olmalı ve bu yetenekleriniz ilgi ile sevgi ile desteklenmeli. Diğer türlü ilk engelde - ki bu engel genellikle ilk dönem sizi karşılar – takılır ve daha işin başında kopuş yaşayabilirsiniz.
H…